LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA

Địa chỉ: Km4 – Đường 10, Xã Tân Thành, Vụ Bản, Nam Định

SĐT: 0979.048.786